Aanpak

Aanpak

We kijken naar drie aspecten die in relatie tot elkaar staan: product + people + framework (=PPF). Gezonde organisaties hebben deze drie aspecten goed uitgelijnd. Onder deze drie aspecten ligt als fundament het 7S model van McKinsey. In feite is de PPF-aanpak de praktische en uitvoeringsgerichte vertaling van het 7S model.

In de PPF-aanpak kijken we naar de samenhang en kwaliteit van product + people + framework. Het product (en/of dienst) is het resultaat waarvan onze klanten en stakeholders gelukkig worden. Door mooie producten kunnen wij onze purpose realiseren en hebben we als organisatie bestaansrecht.

Mensen, zowel medewerkers als leidinggevenden, maken het product en zijn het human capital waarmee we het verschil kunnen maken. Dat wordt gefaciliteerd door het framework dat wij gezamenlijk vormgeven.

Product People Framework
pexels-photo-260367